Der Workshop „Mit Musik motivieren“ mit Andreas Westhoffen (27.10.2015) – zum Nachhören

Der Workshop mit Andreas Westhoffen wurde aufgenommen, man kann sich ihn schon anhören:

http://dafnet.web2.0campus.net/zum-nachhoeren-27-10-2015-mit-musik-motivieren/

Danke, Angelika!

Advertisements

„Niemiecki ma klasę“ – konkurs Goethe-Institut dla gimnazjalistów – „Deutsch hat Klasse“

Pozostały jeszcze  tylko dwa dni na  złożenie formularzy zgłoszeniowych do konkursu ( termin upływa 9. października 2015)

„Konkurs na wspólne dokonanie zmian w aranżacji przestrzeni do nauki w klasie do nauki języka niemieckiego

Konkurs Niemiecki ma klasę/Deutsch hat Klasse jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy wspólnie uczą się języka niemieckiego i chcą dokonać zmian w aranżacji klasy, w której uczą się tego języka.

ZADANIE KONKURSOWE

Uczniowie uczący się wspólnie języka niemieckiego tworzą wraz z nauczycielem tego języka zespół. Pierwszym zadaniem zespołu jest wspólne zastanowienie się nad tym, jak mogłaby wyglądać wymarzona klasa do nauki języka niemieckiego? Pracując metodą projektu członkowie zespołu rozpatrują jakie zmiany są możliwe do przeprowadzenia i które z nich powinny stać się celem działań zespołu. Ważne jest przy tym, by wziąć pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, jak i nauczyciela. Jednocześnie zespół powinien zastanowić się, od kogo mógłby otrzymać wsparcie przy dokonywaniu zmian w klasie, a także zidentyfikować osoby, które powinny być uwzględnione w procesie podejmowania decyzji. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie związanych z tym działań i realizacja planów. Cały proces dokonywania zmian musi być dokumentowany na bieżąco za pomocą zdjęć lub/i filmów oraz prostych protokołów sporządzonych w języku niemieckim. Nauczyciel języka niemieckiego przesyła w imieniu całego zespołu dokumentację na adres Goethe-Institut w Warszawie podany przy potwierdzeniu zgłoszenia. Termin nadsyłania prac upłynie 07.03.2016.Zadanie konkursowe musi być wykonane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. Szczegółowe informacje są dostępne w regulaminie konkursu.

CELE KONKURSU

Motywacja uczniów do partycypacji w zmianach przeprowadzanych w szkole.
Motywacja do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywacja do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Start: Od chwili otrzymania potwierdzenia od organizatora konkursu

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: do 09.10.2015

Dalsze informacje i formularze do pobrania znajdą Państwo na stronie projektu Niemiecki ma klasę

(źródło: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20613836)

Stypendia Goethe-Institut na szkolenia w Niemczech w roku 2016

15. października 2015 upływa termin nadsyłania aplikacji przez nauczycieli języka niemieckiego o stypendium GI na rok 2016.

„Chcieliby Państwo podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w Goethe-Institut w Niemczech?

Goethe-Institut oferuje kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka niemieckiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczelni i kursów dla dorosłych dla wykładowców prowadzących kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kursy językowe specjalnie dla nauczycieli języka niemieckiego w ramach ogólnych kursów językowych

Mogą w nich uczestniczyć:

  • nauczyciele języka niemieckiego i wykładowcy kształcący i doskonalący nauczycieli niemieckiego, którzy opłatę za kurs finansują ze środków przyznanych przez inną instytucję, np. FRSE – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Program Erasmus +
  • uczestnicy, którzy sami pokrywają opłatę za kurs oraz koszty podróży i pobytu w Niemczech

Goethe-Institut w Monachium przeznacza dla nauczycieli języka niemieckiego z Polski stypendia na udział w różnego rodzaju kursach doskonalenia zawodowego w Niemczech i kursach językowych dla nauczycieli. Uczestnicy z Polski otrzymują ponadto dofinansowanie – wypłacane w danym Goethe-Institut w Niemczech – do 100 euro do kosztów podróży jak i 150 euro „kieszonkowego” (75 euro na tydzień na kolacje i wyżywienie podczas weekendów).

Proszę pamiętać o tym, że Goethe-Institut w Warszawie jest odpowiedzialny za województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie. Goethe-Institut w Krakowie natomiast koordynuje województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie.

Termin składania wniosków o stypendium Goethe-Institut w 2016 r. mija 15 października  2015 (wyłącznie drogą elektroniczną).

Zainteresowani mogą zwracać się do właściwego Goethe-Institut.“

KONTAKT:

IWONA KUCZKOWSKA
Beauftragte für Bildungskooperation Deutsch
Goethe-Institut Warschau
Tel. +48 22 505 90 24
Kuczkowska@warschau.goethe.org

WOJCIECH DZIDO
Projektmitarbeiter
Goethe-Institut Krakau
Tel. +48 12 4226902-118
wojciech.dzido@krakau.goethe.org

Niezbędne informacje dla osób zainteresowanych:

https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/unt/for/deu.html

http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/deindex.htm

http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/abw/deindex.htm?wt_sc=fortbildung_anmeldung

http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/abw/gii/deindex.htm

http://www.goethe.de/lhr/prj/fid/fbp/deindex.htm

http://www.goethe.de/ins/de/pro/fid/Bewerbungsformular_Stipendium_2016.pdf

Zaproszenie na konferencję „Od kogo zależy sukces dziecka?” -15.X.2014 Warszawa,14.X. Płock, 13.X.Bydgoszcz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się w Polsce konferencja „Od kogo zależy sukces dziecka?“.

TerminyBydgoszcz: 13.X.2014, Płock: 14.X.2014 , Warszawa: 15.X.2014

Poniżej przekazuję zaproszenie dr Marzeny Żylińskiej * , jednej z prelegentek konferencji:

“ W połowie października przyjeżdża do Polski niemiecki neurobiolog prof. Gerald Hüther, autor wydanej u nas niedawno książki „Wszystkie dzieci są zdolne”. Chociaż prof. Hüther całe życie poświęcił badaniom mózgu, dziś aktywnie włącza się w proces zmiany systemu edukacji. W swoich książkach, artykułach i wykładach wyjaśnia, dlaczego dysponując wiedzą na temat przebiegu procesów uczenia się, nie można godzić się na obecny system edukacyjny.

 Informacje na temat cyklu konferencji, w których udział weźmie prof. Hüther można znaleźć w moim blogu.

 http://osswiata.pl/zylinska/

http://osswiata.pl/zylinska/2014/09/12/profesor-gerald-huther-w-polsce/

 Serdecznie zapraszam do udziału w którejś z konferencji. Warto posłuchać, co o obecnym modelu szkoły ma do powiedzenia ktoś, kto całe życie poświęcił badaniom mózgu i jak mało kto rozumie naturę procesów uczenia się. W ramach każdej konferencji zaplanowany jest również pokaz filmu „Alfabet”.

Z nadzieją na spotkanie w Bydgoszczy, Płocku lub Warszawie pozdrawiam bardzo serdecznie,

Dr Marzena Żylińska, NKJO Toruń“

Rejestracja  (już się rozpoczęła) http://ine.com.pl/pl/czytaj/474/konferencja_od_kogo_zalezy_sukces_dziecka_-_zaproszenie

Konferencja bezpłatna.

Organizatorzy konferencji: Zakochaj się w Warszawie edukacyjnej, m.st. Warszawa, Instytut Nowoczesnej Edukacji, Akademia Planete + DOC, AGAINST GRAVITY, Dobra Literatura, Kino Atlantic.

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

*Dr Marzena Żylińska „zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej. Pracuje w firmie zajmującej się tworzeniem materiałów edukacyjnych Young Digital Planet. W licznych publikacjach i na seminariach promuje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek Między podręcznikiem a internetem (Warszawa 2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi (Toruń 2013). Prowadzi blog Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce.“ (źródło: http://ine.com.pl/pl/czytaj/474/konferencja_od_kogo_zalezy_sukces_dziecka_-_zaproszenie

Bazar dobrych praktyk – publikacja Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ZCDN w Szczecinie wydało bardzo cenną pozycję: „Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciel dla nauczycieli. Metody aktywizujące.“ Szczecin 2012 (red. Iwona Szybowicz).

http://www.zcdn.edu.pl/dokumenty/publikacje/bazar_dobrych_praktyk.pdf

Warto do tej publikacji zajrzeć w czasie wolnym (89 stron rzetelnie opracowanych materiałów!:-) Znajdziecie w niej Państwo schemat ogólny scenariusza lekcji języka angielskiego i niemieckiego  (I,II,III i IV etap edukacyjny) oraz kilkanaście interesujących scenariuszy lekcji tematycznych dla obu języków.

Ze wstępu Iwony Szybowicz:

Bazar dobrych praktyk, czyli nauczyciele dla nauczycieli. Metody aktywizujące
jest pracą zbiorową nauczycieli języków obcych pracujących na różnych etapach edukacyjnych. Znajdują się w niej scenariusze lekcji, w których nauczyciele wykorzystali metody i techniki aktywizujące pracę z uczniem. Bazar scenariuszy opatrzony jest wstępem metodycznym dotyczącym wyżej wspomnianych metod i technik aktywizujących, do których należą m.in.: praca w parach, praca w grupach, burza mózgu, asocjogram (mapa myśli/metaplan), metoda śnieżnej kuli, metoda stacji zadaniowych/stacji samodzielnego uczenia się, metoda dramy oraz metoda projektu.

Jak sprawić, by uczeń chciał się uczyć? – transmisja on-line wykładu Colina Rose’a – 28.04.2014

354195_original_R_K_by_Sabine Geißler_pixelio.de-1

Kasztany rozkwitają, egzaminy maturalne za pasem a EDUSCIENCE zaprasza w ten gorący czas na wykład on-line Colina Rose’a:

„Jak sprawić, by uczeń chciał się uczyć? – praktyczne wskazówki dla nauczyciela“ w formie transmisji on-line odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. w godzinach 14:30–15:30.

Dostęp do transmisji będzie możliwy poprzez platformę EDUSCIENCE (platforma.eduscience.pl).

W czasie wykładu zostaną zaprezentowane:
– metody zachęcania i motywowania uczniów do nauki,
– sposoby wykorzystywania różnych rodzajów komunikacji w celu zwiększenia efektywności kształcenia,
– przykłady dobrych praktyk, dzięki którym uczniowie stają się świadomymi uczestnikami procesu uczenia się.

Szczegóły:  http://www.eduscience.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-sprawi%C4%87-by-ucze%C5%84-chcia%C5%82-si%C4%99-uczy%C4%87-transmisja-on-line-colina-rose-a

Bildquelle: Sabine Geißler/ pixelio.de

Zaproszenie na konferencję „Dydaktyka języków obcych w świetle badań nad mózgiem. W poszukiwaniu nowych metod nauczania” – Toruń, 16 kwietnia 2013r.

16 kwietnia 2013 NKJO Toruń organizuje konferencję dla nauczycieli języków obcych propagującą wykorzystanie dorobku neuronauk w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Podczas konferencji uczestnicy będą poszukiwać m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

„Czy metody stosowane dziś w dydaktyce języków obcych są skuteczne? Czy języków można uczyć inaczej? Czy materiały edukacyjne zawarte w podręcznikach są przyjazne mózgowi? Czy jest alternatywa dla nudnych i schematycznych zadań utrwalających nowe struktury gramatyczne? Jak wprowadzać nowe słownictwo, by ułatwić mózgowi zapamiętywanie? Jakie typy zadań skutkują głębokim przetwarzaniem informacji i zapamiętywaniem, a które jedynie wypełniają czas? Jak układać plan, by przeciwdziałać naturalnym skutkom zapominania? Jaki jest minimalny czas kontaktu z językiem, aby proces uczenia się był szybszy niż naturalny proces zapominania? Czy nauczyciel musi poprawiać wszystkie popełnione przez uczniów błędy? Dlaczego młodzi Polacy wciąż nie potrafią swobodnie posługiwać się językami obcymi?”.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na blogu dr Marzeny Żylińskiej w artykule http://osswiata.pl/zylinska/2013/03/04/w-poszukiwaniu-nowych-metod-nauczania-jezykow-obcych/

Informacje o konferencji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć również na stronie http://www.nkjo.torun.pl/

Program  i miejsce konferencji

od godz. 09.00 do godz. 13.30 sala konferencyjna Centrum Dialogu przy Wyższym Seminarium Duchownym Plac Ks. S. Frelichowskiego (obok Kolegium)

od godz. 13.30 do godz. 16.10– NKJO w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38

9.00 – 9.30                 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.40                 Powitanie i wprowadzenie: dr Artur Mikiewicz, Dyrektor NKJO

9.40 – 10.40                dr Magdalena Szpotowicz, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa:

 „Europejskie Badanie Kompetencji Językowych”

„Wczesna Nauka Języka w Europie – co wpływa na osiągnięcia uczniów?”

10.40 – 12.00              dr Marzena Żylińska, NKJO Toruń:

Dydaktyka języków obcych w     świetle badań nad mózgiem”

12.00 – 13.00              Małgorzata Taraszkiewicz-Kotońska, Grupa Edukacyjna 21, Warszawa:

Kreatywność w szkole – bezcenne!”

13.00 – 13.30             przerwa na kawę

13.30 – 16.10             Warsztaty, w czasie których uczestnicy wejdą w rolę uczniów
i w ten sposób będą mogli poznać proponowane metody

16.10                           Rozdanie zaświadczeń i poczęstunek

Zapraszamy do uczestnictwa!

„Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych“

Podczas przeglądania różnych stron WWW natrafiłam dzisiaj  w Internecie na pozycję pod tytułem „Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych“ ,  wydaną przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Całość ,tj. 2 tomy, dostępna jest w sieci:

http://www.wsf.edu.pl/upload_module/wysiwyg/Wydawnictwo%20WSF/Tom%201.pdf
http://www.wsf.edu.pl/upload_module/wysiwyg/Wydawnictwo%20WSF/Tom%202.pdf
Sądzę, że każdy nauczyciel  języka obcego znajdzie tu dla siebie coś interesującego i przydatnego w swojej pracy zawodowej. Już sam tytuł “ Nowe spojrzenia….“ obiecuje czytelnikom różnorodną tematykę wspartą długą listą autorów.

Pozwolam sobie zacytować poniżej  w skrócie spis treści (bez podtytułów):

Tom 1:
„Część 1. Pojęcie motywacji w uczeniu się różnych języków obcych, jej uwarunkowania psychologiczne i społeczne
Część 2. Metody badania motywacji w nauczaniu i przyswajaniu języków obcych
Część 3. Motywacja nauczycieli a problem wypalenia zawodowego

Tom 2:
Część 1. Motywowanie poprzez klasyczne formy i zakresy nauczania języków
Część 2. Motywująca rola nowych technologii i autonomizujących form pracy w nauczaniu języków obcych
Część 3. Motywująca rola oceniania i samooceny w warunkach klasowych
Część 4. Motywacja uczniów we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych
Część 5. Motywacja uczniów z dysfunkcjami mowy, wzroku i słuchu“

O tym wszystkim można poczytać na 548 stronach publikacji Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.