„Niemiecki ma klasę“ – konkurs Goethe-Institut dla gimnazjalistów – „Deutsch hat Klasse“

Pozostały jeszcze  tylko dwa dni na  złożenie formularzy zgłoszeniowych do konkursu ( termin upływa 9. października 2015)

„Konkurs na wspólne dokonanie zmian w aranżacji przestrzeni do nauki w klasie do nauki języka niemieckiego

Konkurs Niemiecki ma klasę/Deutsch hat Klasse jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy wspólnie uczą się języka niemieckiego i chcą dokonać zmian w aranżacji klasy, w której uczą się tego języka.

ZADANIE KONKURSOWE

Uczniowie uczący się wspólnie języka niemieckiego tworzą wraz z nauczycielem tego języka zespół. Pierwszym zadaniem zespołu jest wspólne zastanowienie się nad tym, jak mogłaby wyglądać wymarzona klasa do nauki języka niemieckiego? Pracując metodą projektu członkowie zespołu rozpatrują jakie zmiany są możliwe do przeprowadzenia i które z nich powinny stać się celem działań zespołu. Ważne jest przy tym, by wziąć pod uwagę zarówno potrzeby uczniów, jak i nauczyciela. Jednocześnie zespół powinien zastanowić się, od kogo mógłby otrzymać wsparcie przy dokonywaniu zmian w klasie, a także zidentyfikować osoby, które powinny być uwzględnione w procesie podejmowania decyzji. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie związanych z tym działań i realizacja planów. Cały proces dokonywania zmian musi być dokumentowany na bieżąco za pomocą zdjęć lub/i filmów oraz prostych protokołów sporządzonych w języku niemieckim. Nauczyciel języka niemieckiego przesyła w imieniu całego zespołu dokumentację na adres Goethe-Institut w Warszawie podany przy potwierdzeniu zgłoszenia. Termin nadsyłania prac upłynie 07.03.2016.Zadanie konkursowe musi być wykonane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. Szczegółowe informacje są dostępne w regulaminie konkursu.

CELE KONKURSU

Motywacja uczniów do partycypacji w zmianach przeprowadzanych w szkole.
Motywacja do wprowadzania zmian w sali lekcyjnej wspierających proces dydaktyczny.
Motywacja do nauczania języka niemieckiego zorientowanego na działanie.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Start: Od chwili otrzymania potwierdzenia od organizatora konkursu

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: do 09.10.2015

Dalsze informacje i formularze do pobrania znajdą Państwo na stronie projektu Niemiecki ma klasę

(źródło: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20613836)

Advertisements

Meine Traumschule

1. Wie stellst du dir eine ideale Schule vor ? (sich (Dativ) etwas (Akkusativ) vorstellen – wyobrażać sobie coś. – Ich kann das (Akkusativ) mir (Dativ) nicht vorstellen. – Nie mogę tego sobie wyobrazić. 

2. Gibt es überhaupt so etwas wie eine ideale Schule?

Diese Fragen  haben wir uns im vorigen Schuljahr (2013/2014) gestellt.

Unten findet ihr 2 Arbeiten zu diesem Thema:

ein Poster  von Basia Ł. und Sylwia L.

DSC_0069_Unsere Traumschule_Basia und Sylwia

ein Poster  von Klaudia M. und Justyna D.

DSC_0068_Meine Traumschule_Justyna_Klaudia

Interaktive Aufgaben von Schülern für Schüler/ zadania interaktywne uczniów dla uczniów:-) Thema: ESSEN

Tu publikuję zadania powtórzeniowe do tematu „ESSEN“, które wykonali ..(Hier veröffentliche ich Wiederholungsaufgaben zum Thema „ESSEN“, erstellt von..)

Kacper P. kl. 1e http://goethe-aufgaben.waw.pl/bod/kreuzwortgenerator/Krzyzowka.html?game=8372c9f8205bd9dd

 

Interaktive Aufgaben von Schülern für Schüler/ zadania interaktywne uczniów dla uczniów:-) Thema: GESUNDHEIT

Tu publikuję zadania powtórzeniowe do tematu „GESUNDHEIT“, które wykonali ..(Hier veröffentliche ich Wiederholungsaufgaben zum Thema „GESUNDHEIT“, erstellt von..) Vielen Dank!

Weronika P. kl. 1c http://goethe-aufgaben.waw.pl/_wyrazy/gi/FindWords.html#words=Halsschmerzen,schlapp,Medikamente,Durchfall,Erbrechen,untersuchen,Ausschlag,fühlen,Fieber,Sonnenstich,Oberkörper,Verstopfung,übel,einnehmen,Hustensaft,Pfefferminztee,Arzt,Tablette,Appetit,Rückenschmerzen,Zahnschmerzen,Kopfschmerzen

Weihnachtsgrüße an unsere Brieffreunde von der Norwin High School Pittsburgh/ USA

Frohe Weihnachten

Unsere Weihnachtsgrüße  an unsere Brieffreunde in Pittsburgh 🙂

Aufgabe für TeilnehmerInnen des E-Mail-Projekts mit der Norwin High School aus Pittsburgh (USA/  Pensylwania). http://www.norwinsd.org/highschool

Termin : 19.Dezember.2013

Nehmt eure Weihnachtswünsche mit Vocaroo auf. Sendet den Link mit den Wünschen im Kommentar/Nagrajcie Wasze  życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia  korzystając z  programu Vocaroo. http://vocaroo.com/
Link na życzenia prześlijcie w komentarzu.

Bildquelle: Gerd Altmannpixelio.de

Five Card Flickr Story im Fremdsprachenunterricht. Kreatives Schreiben unterstützt von Bildern.

Five Card Flickr Story

Nachdem ich in der Vorbereitungsphase zum Seminar  meine erste Five Card Story verfasst habe, entschloss ich mich, dieses Tool im Unterricht auszuprobieren.

Hier sind die Ergebnisse der Arbeit der Schüler während einer UE im Computerraum. Das Thema lautete:

Meine Pläne für die nächsten und für die weiteren Tage/ Moje plany na najbliższe i kolejne dni

Auf die Fragen/ Na pytania:
1.Was musst du heute Abend machen?/ Co musisz zrobić dzisiaj wieczorem?
2. Was sollst du morgen machen? / Co powinienieś zrobić jutro?
3. Was willst du am Wochenende machen? / Co chcesz robić w weekend?
4. Was magst du im Sommer machen? / Co lubisz robić latem?
5. Was möchtest du im Winter machen? / Co chciałbyś robić zimą?

haben die SchülerInnen von der Gruppe AN2 geantwortet/ na pytania odpowiedzieli uczniowie grupy AN2.

Marcin B.   http://5card.cogdogblog.com/show.php?id=31748

Michał K.   http://5card.cogdogblog.com//show.php?id=31749

Albert Sz.   http://5card.cogdogblog.com//show.php?id=31752

Sebastian N.   http://5card.cogdogblog.com//show.php?id=31743

Agata P.  http://5card.cogdogblog.com//show.php?id=31750

Klaudia M.   http://5card.cogdogblog.com//show.php?id=31746

Sandra Z. http://5card.cogdogblog.com//show.php?id=31751

         Zosia http://5card.cogdogblog.com//show.php?id=31745

Eine ausführliche Anleitung zur Five Card Story auf Englisch: http://www.interfacemagazine.co.nz/downloads/INTERFACE%20Lesson%20Plan%2042%20-%20Five%20Card%20Flickr%20Story.pdf

Five Card Story Gallery, in der sich man viele verschiedene Beispiele für Stories anschauen kann:

http://5card.cogdogblog.com/show.php

Kreuzworträtsel zum Thema „Beim Arzt“ – erstellt von Klasse 1b/c/e – Gruppe AN2 (DE/PL)

253596_original_R_K_B_by_Cornerstone_pixelio.de

Hausaufgabe für Gruppe AN2: ein Kreuzworträtsel zum Thema “Beim Arzt” erstellen. Termin: der 12. Juni 2013, 23.00 Uhr. (Praca domowa dla klasy 1b/c/e: Utworzyć krzyżówkę do tematu “ Beim Arzt”. Termin: 12 czerwca 2013, godz. 23.00)

Benutzt den Kreuzwortgenerator (Użyjcie generatora krzyżówkowego) http://goethe-aufgaben.waw.pl/bod/kreuzwortgenerator/KrzyzowkaGenerator.html

Euer Kreuzworträtsel sollte 20 – 25 Begriffe enthalten. (Krzyżówka powinna zawierać 20 – 25 pojęć). Das können Substantive, Verben und Adjektive sein. (To mogą być rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki ).

Was sollt ihr in den Kreuzwortgenerator eintragen? (Co powinniście wstawić do krzyżówkowego generatora?)

1. Das Thema und den Autor, in diesem Fall (temat i autora, w tym przypadku): Kreuzworträtsel zum Thema “Beim Arzt_Kasia 1b”

2. Die Aufgabe (polecenie): Klicken Sie das Eingabefeld an und tragen Sie deutsche Wörter ein.

3. Begriffe: das erste Wort ist auf Deutsch/ das nächste auf Polnisch, z.B (pojęcia: pierwszy wyraz po niemiecku, drugi wyraz po polsku, np. Buch/książka).

Wenn euer Kreuzworträtsel fertig ist, kopiert bitte den Link und sendet den Link in einem Kommentar.(Gdy Wasza krzyżówka będzie gotowa, skopiujcie jej link i prześlijcie ją w komentarzu – skorzystajcie z opcji: hinterlasse einen Kommentar).

Uwaga: Jeśli ktoś będzie mieć problem natury technicznej, proszę o zgłoszenie tego korzystając z opcji komentarza.

Wskazówki, jak pisać na komputerze korzystając z niemieckiej klawiatury, znajdziecie tutaj: https://deutschkunterbund.wordpress.com/2012/04/01/pisanie-po-niemiecku-z-uzyciem-niemieckiej-klawiatury/

Bildquelle: Cornerstone/ pixelio.de

Kreuzworträtsel zum Thema „Essen und Trinken“ – erstellt von Klasse 1b/c/e – Gruppe AN2 (DE/PL)

Volkhard Nebrich | Radiokoch

Hausaufgabe für Gruppe AN2: ein Kreuzworträtsel zum Thema “Essen und Trinken” erstellen. Termin:  der 12. Juni 2013, 23.00 Uhr. (Praca domowa dla klasy 1b/c/e: Utworzyć krzyżówkę do tematu “ Essen und Trinken”. Termin:  12 czerwca 2013, godz. 23.00)

Das Ziel der Aufgabe: Wiederholung des Wortschatzes vor der Kontrollarbeit, die am 13. Juni stattfindet. (Cel zadania: powtórzenie słownictwa przed kartkówką, która odbędzie się 13 czerwca).

Benutzt den Kreuzwortgenerator (Użyjcie generatora krzyżówkowego) http://goethe-aufgaben.waw.pl/bod/kreuzwortgenerator/KrzyzowkaGenerator.html

Euer Kreuzworträtsel sollte 20 – 25 Begriffe enthalten. (Krzyżówka powinna zawierać 20 – 25 pojęć). Das können Substantive, Verben und Adjektive sein. (To mogą być rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki ).

Was sollt ihr in den Kreuzwortgenerator eintragen? (Co powinniście wstawić do krzyżówkowego generatora?)

1. Das Thema und den Autor, in diesem Fall (temat i autora, w tym przypadku): Kreuzworträtsel zum Thema “Essen und Trinken_Kasia 1b”

2. Die Aufgabe (polecenie): Klicken Sie das Eingabefeld an und tragen Sie deutsche Wörter ein.

3. Begriffe: das erste Wort ist auf Deutsch/ das nächste auf Polnisch, z.B (pojęcia: pierwszy wyraz po niemiecku, drugi wyraz po polsku, np. Buch/książka).

Wenn euer Kreuzworträtsel fertig ist, kopiert bitte den Link und sendet den Link in einem Kommentar.(Gdy Wasza krzyżówka będzie gotowa, skopiujcie jej link i prześlijcie ją w komentarzu – skorzystajcie z opcji: hinterlasse einen Kommentar).

Uwaga: Jeśli ktoś będzie mieć problem natury technicznej, proszę o zgłoszenie tego korzystając z opcji komentarza.

Wskazówki, jak pisać na komputerze korzystając z niemieckiej klawiatury, znajdziecie tutaj: https://deutschkunterbund.wordpress.com/2012/04/01/pisanie-po-niemiecku-z-uzyciem-niemieckiej-klawiatury/

Bildquelle: Tim Reckmann/ pixelio.de